Terms & Conditions


1. Informatii generale
Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) este un regulament din legislația UE privind protecția  și confidențialitatea datelor pentru toate persoanele din Uniunea Europeană (UE) - Regulamentul UE 679/2016 actualizat 2018. GDPR se aplică tuturor companiilor care dețin și prelucrează informații personale pentru cetățenii europeni.

GDPR protejează datele specifice referitoare la persoane, dar nu există o definiție exactă pentru aceasta și aceasta se extinde la orice informații care pot identifica un individ în viața profesională și publică.

Dorim sa respectam cu strictete toate reglementarile legale nationale si Europene, motiv pentru care va rugam sa consultati cu atentie si sa respectati informatiile continute in aceasta pagina.
DELTA EVENT SRL nu inregistreaza si nu pastreaza date pesonale ale persoanelor fizice. Singurele date inregistrate sunt ale persoanlelor de contact ale companiilor care solicita informatii tehnice sau comerciale si de marketing.

DELTA EVENT SRL nu colecteaza , arhiveaza sau prelucreaza urmatoarele tipuri de date personale: Cod Numeric Personal, numar si serie pasaport sau CI, data nasterii, informatii asociate cardurilor de debit, credit, sau alte instrumente de plata personale, pin-uri sau parole asociate instrumentelor de plata, informatii privind orientarea politica, starea civila, apartenenta regilioasa, informatii privind starea de sanatate, date privind domicilul si niciun fel de alte date personale cu excepria urmatoarelor date: nume , prenume, mod adresare, telefon, fax, adresa e-mail, functia, departament, nume companie sau institutie, corespondenta tehnica si comerciala, date privind facturarea si livrarea de produse si servicii.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este protejata conform legilor in viguare.


Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.deltaevent.ro.
2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
In situatia in care solicitati date prin intermediul formularului paginii noastre de internet www.deltaevent.ro, sau  prin alte mijloace de comunicare, e-mail, telefon, fax sau va inregistrati datele personale si ale companiei pe pagina de internet www.deltaevent.ro/delta_crm prin intermediul contului de utilizator, DELTA EVENT SRL va prelucra urmatoarele date: nume şi prenume, telefon, fax, mod adresare, adresa de e-mail, functia, departamentul, compania sau institutia, corespondenta tehnica si comerciala , alte date furnizate cu scopul de a facilita colaborarea comerciala.
3. Scopurile prelucrarii datelor dumneavoastra
3.1. Dacă sunteți client, DELTA EVENT SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

3.1.1 Pentru corespondenta tehnica si comerciala. raspunsuri la cereri pentru informatii tehnice,  transmiterea de cotatii si oferte comerciale, transmiterea de informatii privind produsele si serviciile achizitionate de la DELTA EVENT SRL sau de la furnizorii nostrii. 
3.1.2 Pentru livrarea de bunuri si servicii. Prelucrarea comenzilor, livrarea produselor, intocmirea facturilor si a altor obligatii legale. 
  3.1.3 Pentru indeplinirea obligatiilor contractuale.

  3.1.4 Pentru corespondenta tehnica cu furnizorii produselor pentru solutionarea reclamatiilor sau cererilor de reparatie si piese schimb.

  3.1.5 Corespondenta comerciala cu furnizorii pentru livrarea produselor si / sau serviciilor.

  3.1.6 Pentru rezolvarea plangerilor si reclamatiilor sau solutionatrea problemelor de colaborare. 

  3.1.7 Pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail) de oferte promotionale, scrisori cu noutatile comerciale, campanii de promovare produse si sevicii, referinte comerciale in materialele de promovare a imaginii sau a produselor si serviciilor.

  Acceptul sau refuzul consimtamantului dumneavoastra privind prelucrarea datelor le puteti exercita in sectiunea GDPR - Consent din contul de utilizator. 

  Pentru gestionarea informatiilor colectate si exercitarea drepturilor legale privind prelucrarea datelor personale clientii pot accesa sectiunea GDPR din contul de utilizator.
  3.2. Dacă sunteți vizitator al pagini de internet www.deltaevent.ro , DELTA EVENT SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
  3.2.1 Daca solicitati informatii prin intermediul formularului de pe pagina de internet            www.deltaevent.ro se vor inregistra si prelucra datele introduse voluntar de dumneavoastra in acest formular: Nume persoana contact, adresa e-mail, telefon, Nume companie, Oras, Descrierea cererii.

  3.2.1.1 Daca solicitarea dvs nu vizeaza produse si servicii comercializate de catre DELTA EVENT SRL datele vor fi sterse din sistem.

  3.2.1.2 Datele se vor prelucra, de regula dupa un prim contact telefonic de clarificare, pentru transmiterea raspunsului la cerere - oferta, cotatie, informatii si solutii tehnice.
  Pentru orice informatii sau cereri privind exercitarea drepturilor legale privind prelucrarea datelor personale, vizitatorii pot utiliza adresa de email: gdpr@deltaevent.ro
  4. Durata pentru care pastram datele dumneavoastra
  DELTA EVENT SRL, va pastra si prelucra datele dumeavoastra personale atata timp cat este necesar pentru exercitarea raporturilor comerciale si legale ale companiei.

  Documentele justificative financiar contabile se vor pastra 10 ani dupa care vor fi arhivate conform legistatiei in viguare.
  Daca solicitati stergerea datelor din sistemele noastre prin unul din mijloacele expuse mai sus, datele vor fi stere definitiv din sistem in termen de 15 zile de la solicitare.

  Daca sunteti client va puteti gestiona consimtamantul voluntar in contul de utilizator.
  5. Confidentialitatea datelor cu caracter personal
  Pentru indeplinirea raportuilor contractuale comerciale si a responsabilitatilor legale DELTA EVENT SRL este nevoita , uneori, sa folosesca o parte din datele dumneavoastra personale.

  O parte din datele dumeavoastra personale pot fi folosite pentru:

  - prelucrarea si transmiterea comenzilor catre furnizori.
  - livrare de produse si servicii.
  - executarea contractelor sau parti ale acestora prin subcontractori.
  - schimburi de informatii cu furnizorii- rezolvarea problemelor de intretinere si reparatii.
  - la solicitarea institutiilor in temeiul legii.

  - referinte pentru promovarea produselor catre terti in baza consimtamantului exprimat.

  6. 
  Transferul datelor cu caracter personal
  Datele cu caracter personal inregistrate in sistemele de date ale DELTA EVENT SRL pot fi stocate si arhivate electronic in afara Romaniei, doar in state din Uniunea Europeana.
  7. Drepturile dumneavoastra
  În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

  7.1 Dreptul la informare; 
  Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la DELTA EVENT SRL, la cerere (in mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului ca datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum si urmatoarele informatii:
  • informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
  • comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
  • informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
  • informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
  • informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile legale.
  Toate informatiile necesare pentru respectarea conformitatii cu regulamentul general de prelucrare a datelor personale al DELTA EVENT SRL se regasesc in - Termenii si conditii si Politica de confidentialitate care pot fi consultate astfel:

  - clienti in sectiunea GDPR din contul de clienti
  - vizitatori - prin acceptarea termenilor si conditiilor din subsolul formularului.

  7.2 Dreptul de acces la date
  Orice persoana vizata are dreptul de a obtine, in mod gratuit, de la DELTA EVENT SRL, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata:
  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
  • transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001;
  • notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
  DELTA EVENT SRL se obliga sa comunice masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.
  - se realizaza astfel:
  - clienti in sectiunea GDPR din contul de clienti
  - vizitatori - transmitere mesaj de solicitare la adresa de email: gdpr@deltaevent.ro.

  7.2.1 Dreptul la rectificare -  se realizeaza astfel:

  - clienti in sectiunea GDPR din contul de clienti
  - vizitatori - transmitere mesaj de solicitare la adresa de email: gdpr@deltaevent.ro.

  7.2.2 Dreptul la stergerea datelor  („dreptul de a fi uitat”), se realizeaza astfel:
  - clienti in sectiunea GDPR din contul de clienti
  - vizitatori - transmitere mesaj de solicitare la adresa de email: gdpr@deltaevent.ro.

  7.2.3 Dreptul la restricționarea prelucrarii datelor - se realizeaza astfel:
  - clienti  - transmitere mesaj de solicitare la adresa de email: gdpr@deltaevent.ro.
  - vizitatori - transmitere mesaj de solicitare la adresa de email: gdpr@deltaevent.ro.

  7.6 Dreptul la portabilitatea datelor - se realizeaza astfel:
  - clienti in sectiunea GDPR din contul de clienti
  - vizitatori - transmitere mesaj de solicitare la adresa de email: gdpr@deltaevent.ro

  7.7 Dreptul la opoziție
  Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
  Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
  Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii.
  – se realizaea astfel:
  - clienti  - transmitere mesaj de solicitare la adresa de email: gdpr@deltaevent.ro.
  - vizitatori - transmitere mesaj de solicitare la adresa de email: gdpr@deltaevent.ro.

  7.8 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
  • retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitate a, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
  • reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute mai sus.
  7.9 Dreptul de a se adresa justitiei si Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal .
  In vederea apararii drepturilor prevazute de lege, persoanele ale caror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrari care cade sub incidenta legii pot inainta plangere catre autoritatea de supraveghere.
  Plangerea se poate face direct sau prin reprezentant.
  Plangerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi inaintata daca o cerere in justitie, avand acelasi obiect si aceleasi parti, a fost introdusa anterior.
  In afara cazurilor in care o intarziere ar cauza un prejudiciu iminent si ireparabil, plangerea catre autoritatea de supraveghere nu poate fi inaintata mai devreme de 15 zile de la inaintarea unei plangeri cu acelasi continut catre operator .
  Daca plangerea este gasita intemeiata, autoritatea de supraveghere poate dispune suspendarea provizorie sau incetarea prelucrarii datelor, stergerea partiala sau integrala a prelucrarii datelor si poate sa sesizeze organele de urmariere penala sau sa intenteze actiune in justitie.Decizia trebuie motivata si se comunica partilor interesate in termen de 30 de zile de la data plangerii
  Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: gdpr@deltaevent.ro.